Văn phòng điện tử Weboffice
Cổng thông tin điện tử VietPortal
Cung cấp giải pháp
  • Xây dựng giải pháp quản lý dự án và quản lý công việc theo yêu cầu khách hàng doanh nghiệp.
  • Xây dựng các cổng thông tin điện tử và các giải pháp công nghệ thông tin cho chính phủ và các cơ quan nhà nước.
  • Xây dựng cổng tri thức, cổng giáo dục điện tử và giải pháp e-Learning quản lý học tập và đào tạo trực tuyến.
 
Ứng dụng công nghệ thông tin

Thương mại điện tử

Sẽ là sai lầm khi doanh nghiệp cho rằng thương mại điện tử (TMĐT) không hề ảnh hưởng tới công việc kinh doanh. Tuy nhiên, cũng không nên quá lạm ...

Giáo dục điện tử

Các nhu cầu mới của xã hội tạo thành một lực đẩy lớn, đồng thời các tiến bộ mới trong khoa học và công nghệ tạo thành một lực kéo lớn, kết hợp với ...
Cung cấp giải pháp
  • Xây dựng cổng thông tin và sàn giao dịch điện tử phục vụ thương mại điện tử và xúc tiến thương mại
  • Xây dựng các cổng thông tin điện tử và các giải pháp công nghệ thông tin cho chính phủ và các cơ quan nhà nước.
  • Xây dựng cổng tri thức, cổng giáo dục điện tử và giải pháp e-Learning quản lý học tập và đào tạo trực tuyến.
 

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Hỗ trợ 1
  ( 043) 62 95 6519
Hỗ trợ 2
  (043) 667 12855
Tư vấn (Mr. Hoàng)
  0902 197 499

ĐỐI TÁC