Quy trình

Quy trình phát triển chương trình của VIETTOTAL trải qua nhiều giai đoạn từ nghiên cứu khảo sát và lập kế hoạch, qua phân tích thiết kế chương trình đến phát triển ứng dụng, tiếp theo là đưa vào triển khai thực tế cho tới khi tối ưu được sản phẩm để hoạt động lâu dài.
Mỗi chu trình phát triển có sự tham gia nhận xét và phản hồi của khách hàng theo các bước dưới đây:

  1. Cùng phối hợp với khách hàng để nắm bắt được yêu cầu.
  2. Phân tích yêu cầu của khách hàng
  3. Xây dựng các sơ đồ thiết kế của sản phẩm.
  4. Xây dựng giao diện và phát triển các thành phần của sản phẩm; qua một số lần thảo luận và xét duyệt với khách hàng để đưa ra sản phẩm cuối cùng.
  5. Kiểm nghiệm toàn bộ hệ thống và hoàn thành việc kiểm tra lỗi.
  6. Triển khai thực tế sản phẩm.
Sau khi được triển khai hoàn chỉnh, sản phẩm sẽ được bảo hành miễn phí 1 năm và được hỗ trợ liên tục các năm tiếp theo theo yêu cầu của khách hàng.
Công nghệ

Các ứng dụng mà VIETTOTAL xây dựng hoạt động tốt trên nhiều nền khác nhau.

  • Hệ điều hành : Windows, Linux.
  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu : SQLServer; Oracle, MySQL.
  • Công nghệ nền tảng : ASP.NET.
  • Ngôn ngữ lập trình: C#, JavaScript, DHTML.