Giới thiệu văn phòng điện tử WebOffice

WebOffice (Web-based e-Office) gồm hơn 25 module ứng dụng hữu ích phục vụ mọi hoạt động làm việc theo nhóm, quản lý công việc, quản lý văn bản, thư viện tài liệu, trao đổi thông tin v.v... và nhiều chức năng cần thiết cho việc quản lý văn phòng khoa học và hiệu quả. Đây chính là nền tảng cơ sở để xây dựng Văn phòng điện tử dành cho những tổ chức và doanh nghiệp năng động.
WebOffice là bộ phần mềm ứng dụng văn phòng được thiết kế để chạy trên  nền web chính vì vậy có thể triển khai hoạt động trên website chạy trên Internet hoặc Intranet (mạng nội bộ của tổ chức, doanh nghiệp sử dụng công nghệ Internet). Điều này rất thuận tiện cho người quản trị và rất dễ sử dụng cho người dùng. Nền tảng của WebOffice được phát triển trên công nghệ Portal linh động và luôn cập nhật theo bước tiến công nghệ mới nhất của thế giới. Cơ sở dữ liệu của WebOffice là Microsoft SQL Server rất nhanh, tin cậy và dễ quản trị.

Hệ thống phần mềm bao gồm các module chính sau:
-       Quản lý dự án
-       Quản lý công việc chung và riêng,
-       Quản lý văn bản,
-       Quản lý lịch công tác,
-       Quản lý tài nguyên
-       Quản lý tri thức
-       Quản lý họp trực tuyến,

-       Danh bạ cán bộ, khách hàng, nhà cung cấp
-       Diễn đàn trao đổi,
-       Blog chia sẻ
-       Hệ thống tin tức, sự kiện
-       Tin nhắn
-       Nhắc việc
-       Quản lý ảnh
-       Và nhiều module hữu ích khác

Hệ thống WebOffice đã được triển khai tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Để biết cụ thể hơn thông tin về sản phẩm xin hãy truy cập vào địa chỉ http://www.WebOffice.vn.

phần mềm WebOffice

Tư vấn

WebOffice Phone Support 0902 197499

(Mr. Hoàng)