Ứng dụng Công nghệ Thông tin
(PCWorld, Computerworld) 
Doanh nghiệp 2.0 (Enterprise 2.0) là thuật ngữ ám chỉ việc doanh nghiệp ứng dụng công nghệ Web 2.0 như là nền tảng cho hợp tác và sáng tạo nội dung.
Mô hình điện toán đám mây dường như ngày càng được ưa chuộng. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề về bảo mật là...
Tạm biệt các trung tâm dữ liệu! Chúc mừng các ứng dụng điện toán đám mây! Bỏ qua những quảng cáo ồn ào về điện toán đám...
Với bộ nhớ đủ lớn và tốc độ đủ nhanh, một máy tính đơn với chương trình phần mềm có thể đảm đương mọi việc thay cho tất cả máy tính vật lý khác...
Thế hệ này được đánh dấu bằng những ứng dụng mang tính mở, động và tương tác cao, không chỉ khác xa web truyền thống mà còn vượt qua cả ứng dụng trên...
Thế giới đang trong giai đoạn Web 2.0 với sự nổi lên của các nội dung tự tạo, mạng xã hội, video trực tuyến, RSS, mash-up... Nhưng 10 năm nữa, chúng sẽ nhường đường cho Semantic Web, cuộc sống ảo...
(InfoWorld) 
Nếu có chính sách kiểm soát thích hợp, mashup có thể tạo nên lớp ứng dụng mới hiệu quả và hữu ích trong môi trường doanh nghiệp.
Luôn có nhiều thứ để tìm tòi và khám phá trên mạng. Một số dịch vụ web thế hệ mới kết hợp kết quả tìm kiếm với bản đồ có thể giúp bạn hình dung về vị...
Từ khóa: Từ ngày đến  
Trang 1 trong 3
123>>>|