Ứng dụng Công nghệ Thông tin
Nói đến chính phủ điện tử (CPĐT) đã có quá nhiều hội thảo trong nước và ngoài nước diễn ra. Ở đây tôi muốn đề cập đến hai điều trăn trở: Cơ...
Mặc dù cơ chế tổ chức về CNTT của Việt Nam (VN) có nhiều nét giống Hàn Quốc (HQ), nhưng HQ còn có nhiều điểm khác biệt quan trọng giúp hoạt động...
Liên quan đến từng con người trong bộ máy nhưng lại không có quy chế bắt buộc, cho nên hơn 10 năm qua ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước vẫn đang ở giai đoạn khởi...
Tụt hậu về ứng dụng CNTT trong hành chính nhà nước (HCNN) chính là sự tụt hậu về năng lực, phương thức điều hành nền HC. Nếu không thay đổi cách...
Xây dựng chính phủ điện tử là một đề tài phức tạp và còn nhiều ý kiến khác nhau. Bài viết này điểm lại một số ý kiến nổi bật...
Tinh thần chính của chương trình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước là phát huy sự chủ động của các bộ/ngành, địa phương và sử dụng...
Cho giai đoạn đến 2010
06:09-22/09/2007
Dưới góc độ chiến lược, việc ứng dụng CNTT trong hiện đại hoá hoạt động của bộ máy nhà nước đồng nghĩa với việc xây dựng CPĐT. Lộ trình và kế hoạch thực hiện CPĐT là...
TS Nguyễn Ái Việt: Gạn đục, khơi trong
Nên tiếp thu những hướng dẫn, quy định về cách tiến hành thực hiện ĐA 112. Trong giai đoạn trước, các quy định của Nhà Nước về CNTT...
Từ khóa: Từ ngày đến  
Trang 1 trong 3
123>>>|