Ứng dụng Công nghệ Thông tin
Cách mạng giáo dục
08:53-12/03/2013
Các nhu cầu mới của xã hội tạo thành một lực đẩy lớn, đồng thời các tiến bộ mới trong khoa học và công nghệ tạo thành một lực kéo lớn, kết hợp với nhau đang tạo...
Chắc chắn đa số chúng ta đã nghe tới hoặc đã từng dùng phần mềm PowerPoint. Với phần mềm này bạn có thể tạo các bài trình bày nhanh...
Là các ứng dụng giúp bạn tạo và phân phối các bài kiểm tra, các câu hỏi...
Mô phỏng là quá trình "bắt chước" một hiện tượng có thực với một tập các công thức toán học. Các chương trình máy tính...
Là các công cụ giúp cho việc tạo nội dung học tập một cách dễ dàng. Các trang web với tất cả các loại tương tác multimedia (thậm...
Mô hình chức năng
M
ô hình chức năng có thể cung cấp một cái nhìn trực quan về các thành phần tạo nên...
Trong hệ thống e-Learning, vai trò của người học là trung tâm. Việc áp dụng e-Learning vào thực tế phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện triển khai hệ...
Có một số khái niệm gần với khái niệm e-Learning như online learning, web-based training, computer-based training, synchronous learning, asynchronous learning... Sau đây chúng tôi...
Từ khóa: Từ ngày đến  
Trang 1 trong 2
12>>>|