Ứng dụng Công nghệ Thông tin

Công cụ tạo bài kiểm tra là gì?

10:47-29/11/2007

Là các ứng dụng giúp bạn tạo và phân phối các bài kiểm tra, các câu hỏi trên intranet và Internet. Thường thì sẽ có các tính năng như đánh giá và báo cáo sẽ được gộp vào cùng.

Đa số các ứng dụng hiện nay đều hỗ trợ xuất ra các định dạng tương thích với SCORM, AICC, do đó các bài kiểm tra hoàn toàn có thể đưa vào các LMS/LCMS khác nhau. Bạn có thể sử dụng các bài kiểm tra này trong nhiều trường hợp khác nhau: kiểm tra đầu vào, tự kiểm tra, các kì thi chính thức...Các ứng dụng cho phép người soạn câu hỏi chọn lựa nhiều loại câu hỏi khác nhau: trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, kéo thả...
 
Phân loại

Có thể phân thành hai loại chính như sau:

    * Chạy trên desktop
    * Chạy trên nền web

Hiện nay, có xu hướng là các phần mềm tạo bài thi cung cấp nhiều lựa chọn để người soạn bài thi xuất ra các định dạng phù hợp với từng môi trường.

Các tính năng

    * Môi trường kiểm tra bảo mật
    * Tạo các bài kiểm tra dễ dàng dựa trên các mẫu cung cấp sẵn
    * Trộn các câu hỏi theo thứ tự ngẫu nhiên
    * Cung cấp các feedback cho học viên
    * Đưa ra các bài kiểm tra phù hợp với khả năng của từng người (Tuỳ thuộc kết quả của bài kiểm tra trước đó mà học viên tham gia để đưa ra bài kiểm tra tiếp theo cho hợp lý)
    * Sinh các báo cáo về kết quả học tập của học viên.
    * Việc tuân theo các chuẩn mới như IMS QTI cũng có trong nhiều phần mềm

Khả năng ứng dụng trong e-Learning

    * Kiểm tra đầu vào (pretest) để đánh giá kiến thức của học viên trước khi tham gia học tập
    * Tự kiểm tra giúp học viên ôn lại các kiến thức đã học
    * Đánh giá kết quả học tập của học viên
    * Đánh giá sự hiệu quả của phương pháp giảng dạy thông qua các bài kiểm tra
 
Thuận lợi và bất lợi

Thuận lợi Bất lợi

Dễ dàng tạo các câu hỏi

Phát triển các câu hỏi nhanh nhưng để phát triển các câu hỏi tốt thì khó vì đòi hỏi phải có thêm các kiến thức về sư phạm và chuyên môn.
Dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu câu hỏi Kiểm tra có thể làm cho một số người sợ đặc biệt là những người lớn tuổi.
Thông qua kiểm tra sẽ kích thích học viên tham gia học tập tích cực hơn. Tạo các bài kiểm tra tốn nhiều thời gian
Cũng nhờ có kiểm tra bạn cũng đưa ra được phương pháp giảng dạy hợp lý cho từng đối tượng học viên
Việc kiểm tra chỉ ra những thiếu sót trong nội dung học tập
Dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản trị học tập, nội dung học tập (LMS/LCMS)
 

Ví dụ

Questionmark là một nhân vật rất lâu đời, rất có tiếng trong lĩnh vực e-Learning, đặc biệt là về cung cấp phần mềm hỗ trợ tạo các bài kiểm tra. Môi trường tạo bài thi mà công ty đưa ra có rất nhiều tính năng. Ngoài ra các phần mềm rất dễ dùng, tốn rất ít thời gian để đào tạo. Điều bạn cần là phương pháp giảng dạy và kiến thức chuyên môn. Để tìm hiểu kĩ hơn hãy vào website của công ty: http://www.questionmark.com.

Tạ Lê Hoàng sưu tầm (Theo Mạng giáo dục)


Ý kiến của bạn
Họ tên   *
Địa chỉ
Email *
Nội dung
*
Cập Nhật Hủy
Các tin đã đưa
Công cụ mô phỏng là gì? - (12/09)
Công cụ soạn bài điện tử là gì? - (18/11)
Cấu trúc một hệ thống e-learning điển hình - (27/09)
Mô hình hệ thống e-Learning - (19/09)
Phân biệt e-Learning với một số khái niệm khác - (07/04)
Các kiểu trao đổi thông tin trong e-Learning - (07/04)
Các lợi ích của eLearning - (28/03)
Tầm quan trọng của e-Learning là gì? - (26/03)
In ấn  Nhận xét  Nhận xét  Gửi Email  Quay lại